شعبات

نمایندگی های مجاز فروش در سراسر ایران

استان هرمزگان، جزیره ی قشم، بازار فردوسی، لاین عطار و خیلم پلاک ۲۰۳۹ تلفکس: ۰۰۹۸۷۶۳۵۲۴۱۳۵۴ ، موبایل: ۰۰۹۸۹۳۸۰۳۸۴۲۱۸ مدیریت(آقای نادری)
بندرعباس، بازار ستاره ی جنوب، پلاک ۳-۱۰۳ تلفن: ۰۰۹۸۷۶۱۴۲۱۰۱۸۹ ، موبایل: ۰۰۹۸۹۳۶۵۲۵۲۲۶۶ ، ۰۰۹۸۹۳۰۶۶۰۵۴۱۶ (آقای حسن پرهیزکار)
کرمان، خیابان شهید بهشتی، پاساژ صالح المهدی، طبقه ی همکف واحد ۵، تلفن: ۰۰۹۸۳۴۳۲۲۲۳۴۳۷ ، موبایل: ۰۰۹۸۹۱۳۵۹۸۱۶۹۸ ( آقای کریمی)
رفسنجان، برج شیشه ای، واحد ۴۷۱، تلفن: ۰۰۹۸۳۹۱۳۲۲۶۰۲۱ ، موبایل: ۰۰۹۸۹۱۳۳۹۳۵۳۵۱(آقای نوری)